Tag-Archive for » wagi jubilerskie «

Legalizacja wag

czwartek, Sierpień 02nd, 2012 | Autor:

Jeżeli w swojej firmie korzystasz z wagi to pamiętaj o jej legalizacji. W przypadku nie dokonania legalizacji, właściciel może ponieść obciążenie finansowe.

Nie posiadanie odpowiednich dokumentów dopuszczających wagi sklepowe, jubilerskie, wagi platformowe oraz inne tego typu urządzenia może wiązać się z karami finansowymi ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Na podstawie nowych przepisów Unii Europejskiej każda nowa waga wyprodukowana po 1.05.2004 roku, musi posiadać certyfikat europejski CE oraz oznaczenie metrologiczne tzw. „zielone M”. Dokumenty te są niezbędne do tego, by waga platformowa, sklepowa czy nawet jubilerska, mogła być używane do obrotu handlowego.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniło się wiele przepisów prawnych, nawet tych dotyczących legalizacji wag. Według przepisów unijnych waga, która jest stosowana w handlu, przemyśle, medycynie, aptekarstwie i w innych miejscach gdzie ważenie odbywa się bezpośrednio przy kliencie, pacjencie, należy bezwzględnie dokonać legalizacji. Wagi, które nie spełniają tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem. Gdy mówimy o nowo zakupionych wagach platformowych czy sklepowych, ważność legalizacji zależna jest od daty jej produkcji. Wagi wyprodukowane przed 1 maja 2004 roku dawno straciły swą ważność i trzeba je jak najszybciej zalegalizować. Natomiast wagi wyprodukowane w 2011 roku trzeba zalegalizować do stycznia 2015 roku. Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera, dzięki czemu zyskujemy dodatkowy okres ważności. Okres ważności producenta ma 3 lata, podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 25 miesięcy ważności.

Legalizacji nie podlegają wszystkie wagi, pojawiają się również wyjątki. Prócz wag precyzyjnych, wag platformowych, wag sklepowych, które muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, są te, które ich nie potrzebują. Obowiązku legalizacji wag wyklucza się te, które stosowane są w sporcie i wynikach sportowych, pomiarach geologicznych, wewnętrznej kontroli towarów oraz w ramach systemów zapewnienia jakości.

Legalizacja wagi, czyli ocena zgodności, jest więc koniecznym i obowiązkowym elementem wprowadzenia jej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Korzystanie z urządzeń pomiarowych, które nie przeszły tej procedury, naraża użytkownika na wysokie kary finansowe. Dlatego warto pamiętać o legalizacji wagi i zadbać o nią w porę.

Kto dba o wagi w Polsce?

poniedziałek, Lipiec 16th, 2012 | Autor:

Z myślą o ochronie interesów polskiego użytkownika i wytwórcy wag stworzono Stowarzyszenie Producentów Wag. Organizacja istnieje już od 11 lat i została powołane do życia dzięki staraniom producentów urządzeń takich jak wagi elektroniczne. Pierwotnie naczelnym ich celem była ochrona interesów i handel w duchu uczciwej konkurencji. Duży nacisk położono również na popularyzowaniu nowoczesnych rozwiązań pomiarowych, które w dalszych latach znacznie ułatwiły dostosowanie polskich wytycznych do zasad ogólnie obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Producentów wag dąży do integracji producentów, uczciwej konkurencji, współpracy międzynarodowej oraz do zapewniania wysokiej jakości swoich usług.

more…

Przyszłość na rynku wag

środa, Czerwiec 27th, 2012 | Autor:

Obserwując ewolucję wag, jaka dokonała się w przeciągu ostatnich tysiącleci, można stwierdzić, że obecnie znane wagi platformowe, wagi sklepowe, czy też wagi hakowe, już za kilka lat będą wyglądały jeszcze inaczej. Jeśli nawet wygląd zewnętrzny pozostanie bez zmian, pewnym jest, że w związku z postępująca technologią, znacznie zostaną udoskonalone ich mechanizmy wewnętrzne. Ze względu na dużą konkurencję, jaka panuje na nowoczesnym rynku wag, ceny urządzeń pomiarowych najprawdopodobniej będą spadać. Z czasem, producenci oferujący wagi jubilerskie, wagi liczące i wszystkie inne, będą dążyć do doskonałości swojej oferty, dokonując przy tym specjalizacji produkcji.

more…